LIC ronde 1

Hasselt 1 en 2 mochten op bezoek in Overpelt.
Geert, Marc, Erik en Roel moesten het waarmaken in eerste afdeling en kregen dus de zwaarste kleppers voorgeschoteld. Roel won prachtig. Hij kreeg op 58 seconden voor het vallen van zijn vlag een onoverkomelijke matdreiging bij elkaar gezet, iets wat aan de toeschouwers van beide zijden respectievelijk een zucht van verlichting en van teleurstelling ontlokte. Marc had ondertussen vrij gemakkelijk gelijkgespeeld tegen Geert Meekers, Erik verloor ongelukkig op het derde bord (je kan nu eenmaal niet gelukkig verliezen). Onze Geert hield ontzettend lang stand tegen Roel Hamblok, maar zijn onbeschermde koning werd hem uiteindelijk fataal. Uitslag: 9 – 7.

In Hasselt 2 verloor Armen redelijk snel van Rudi Gijbels, Jos stond goed tot hij een rekenfoutje maakte en paard+loper moest geven voor een toren. Langzaam maar zeker werd hij vooral door toedoen van het vijandig loperpaar van het bord gedrukt. Lars op bord 3 had ondertussen spelenderwijze zijn tegenstander weggeveegd en ikzelf (remise) kon op bord 4 gemakkelijk mijn reputatie wààrmaken: hoe verknoeit men een gewonnen partij? Uitslag: 9 – 7.

Hasselt 3 speelde op hetzelfde moment thuis tegen Hasselt 4 en dat werd een erg vriendschappelijke 8 – 8 uitslag.
Robrecht – H3 - en Tom op bord 1 en Sander en Tim – H4 – op bord 4 bereikten remise (Tom – H4 – had een iets betere stand en Sander – H3 - ook, dus dat compenseerde elkaar een beetje), Billy – H3 - stuitte op de onverzettelijke Heinz – H4 - en moest de duimen leggen. Voor Hasselt 3 was er oef! onze deerne Vicky – H3 – die Alfons – H4 – kon inmaken.
De rest van het seizoen moeten Hasselt 3 en 4 niet meer tegen elkaar spelen, wat het gebruik van de – streepjes gelukkig gevoelig beperkt. 

Clubkampioenschap

Binnenkort start ons clubkampioenschap 2008 – 2009.
Ik vraag aan onze leden om zo talrijk mogelijk mee te doen: het is dè gelegenheid bij uitstek om in een vriendschappelijke sfeer toch met een inzet te schaken.
Roel heeft de datums met opzet gespreid, zodat het mogelijk is om een partij eventueel uit te stellen en later te spelen. Het is wel de bedoeling dat dit alleen gebeurt als het nodig is, anders krijgt de stand op bepaalde momenten een vertekend beeld.

Inschrijven kan tot en met 10 oktober 2008.

Nog enkele regels zijn het vermelden waard.
De resultaten tellen niet mee voor de berekening van het ELO.
Het tempo is 2 uur per partij per speler.
De paring gebeurt via het zwitsers systeem.
Indien er 2 of meer spelers gelijk eindigen op de eerste plaats, gebeuren er testpartijen (15 minuten pppp).
Indien er dan nog een gelijke stand is, volgt de beslissing via een sudden death blitz (5 minuten pppp) met loting van kleuren. Zwart start evenwel met een minuut minder (dus 4 minuten), maar wint in geval van remise.