Verslag

Algemene vergadering van 6 juni 2014.

Aanwezigen: Rik, Christa, Rudi, Jan, Willy, Johny, Lennert, Amadeo, Aaron, Wannes, Tibo, Heinz, Dries, Fernand, Robert.

1° Ontslag bestuur wordt aanvaard en kandidaturen voor nieuw bestuur worden opgevraagd.

Zonder stemming wordt aangesteld:

Voorzitter: Robert

Secretaris en materiaalmeester: Fernand

Jeugdopleiding: Aaron, Amadeo en Johny

Penningmeester: Robert en Fernand

2° Overzicht vorig jaar

Applaus en geschenk voor Jos, wiens werk geapprecieerd wordt door alle leden.

Lic: H1 en H4 4de, H3 kampioen, H4 8e en H5 7de,

Is positief als we rekening houden met het vertrek van Adam en Lars.

Lic 50+ 7 deelnemers op 31 waarbij Peter kampioen werd bij de groep onder 1500 Elo.

Nic: niet deelgenomen

Lic 9 laatste ronde in ons clublokaal: Financieel zeer nuttig. Voor 1020 euro bonnetjes verkocht, verminderd met 38,44 euro voor broodjes en 266,76 euro voor de brouwer geeft een opbrengst van 715 euro.

Lidgeld moet betaald , liefst voor 5 juli.

Financieel overzicht door Robert.

Clubkampioenschap 2013: 1° Lars; 2° Lennert; 3° Sander

Blitzkampioenschap 2013:1° Roel, 2° Jan; 3° Geert

Clubkampioenschap 2014:1° Robert; 2° Jos; 3° Dries

Voor al dezen is een geschenk voorzien.

De stad vraagt een foto van kampioenen. Binnenkort foto maken en insturen van H3.

 

3° Planning volgend jaar:

Lic: 1 ploeg in afdeling 1; 2 ploegen in afdeling 2 en 2 ploegen in afdeling 3.

Lic 9 : wordt voorgesteld om opnieuw in Hasselt te organiseren.

Vanaf begin juli: lessen voor de jeugd door Robert en Roel.

27 juni Blitz van de club

11 juli: Memorial Jef Coolen – Zomerblitz

4° Varia

Wannes: wanneer zijn de schaaklessen?

Op vrijdagen in juli

Aaron vraagt het GSM-nummer van Robert (0497 11 96 96) en vraagt naar Sprite

Beiden positief

Roel wil helpen bij het geven van schaaklessen.

Positief

Jan vraagt naar Duvel en wil een lijst van leden met adres, tel en e-mailadres.

Duvel positief, lijst moet overlegd i.v.m. privacy.

Krista: huldigt Robert voor zijn werk

Robert trakteert voor zijn 63ste verjaardag.

 

De voorzitter,        De secretaris

 

Robert Pools          Fernand Jordens