Droevig nieuws

Dag schaakvrienden,

gisteren vernam ik van Fernand het nieuws dat de echtgenote van Jos Berta vorige week overleden is.
Peter en Fernand hebben onze club vertegenwoordigd tijdens de begrafenisdienst.

In naam van elk lid bied ik langs deze weg aan Jos, zijn kinderen en zijn familie onze blijken van innige deelneming aan.